logo

مرکز سورنا

شرکت دانش بنیان تولیدی سورنا صنعت خاوران پس از سال ها تجربه در سال 83 شروع به کار کرد. این شرکت با بهره گیری از انواع متخصصین در حوزه های مختلف و با استفاده از دانش فنی بدست آمده به تولید و ثبت اختراع انواع دستگاه ها با گرایش عصب روانشناسانه گامی در جهت تعالی انسان و اقتصاد بردارد.

همه مطالب دسته نورولوژیک

Home || Upgrades based on brain feedback > نورو چیست > همه مطالب دسته نورولوژیک

B3 ::: عصب شناسی جذب

نورو جذب گستره وسیعی از جذبها را شامل می شود به طور مثال زمانیکه می خواهید يك سرمايه گذار را جذب کنید یا در حال برقراری یک رابطه عاطفی هستید....

بیستر بخوانید

B8 ::: عصب شناسی فرهنگ

دستاوردهای عصب‌شناختی اخیر، نشان می‌دهند که انسان به سامانه‌ای بیولوژیک مجهز است که او را به سوی اخلاق، تمدن و فرهنگ سوق می‌دهد مفاهیم و واژگانی چون عصب پژوهی فرهنگی...

بیستر بخوانید

B18 ::: دولت متأثر از بازخورد مغز

سیاست ، اجتماع و اقتصاد مبتنی بر علوم شناختی بی‌نهایت ابزار برای سیاست‌گذاری در اختیار می‌گذارد، چراکه تمرکز را روی سیستم شناختی می‌برد و گروه‌ها و اقشار مختلف را مطالعه...

بیستر بخوانید

B36 ::: عصب شناسی مالیات

اغلب سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم‌گیری مالیات‌دهندگان براساس مدل‌های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مدل‌های تصمیم‌گیری متعارف که فارغ از بنیان‌های روان‌شناسی- اجتماعی و...

بیستر بخوانید

B5 ::: تحلیل اقتصاد رفتاری

اقتصاد رفتاری رشته ایست که با روش علمی در فضای روان شناختی فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می گیرد....

بیستر بخوانید

B40 ::: بازاریابی حسی

هدف از بازاریابی حسی تحليل تأثير 5 حس بينايی ، شنوايی ، بويايی، لامسه و چشايی بر رفتار مشتری است كه با توجه به نوع محصول تركيبی از راهبردهای حسی...

بیستر بخوانید

B23 ::: عصب شناسی بازاریابی

سنجش اولویت مصرف کننده و نحوه بازاریابی در دنیای امروز بزرگترین هدف تاجران و فروشندگان می باشد. نورومارکتینگ با استفاده از دانش روان شناسی و علوم اعصاب شناختی به بررسی...

بیستر بخوانید

B11 ::: رفتار مغز در اقتصاد

بسیاری از تصمیمات آنی بصورت ناخودآگاه و بدون انتخاب چند گزینه اتفاق می افتد . نورواکونومیکز با استفاده از علوم اعصاب شناختی ، اقتصاد تجربی و رفتاری ، روان شناسی...

بیستر بخوانید

B6 ::: تحلیل مغز از برند

برندهای برتر در ذهن مشتریان دارای معانی و مفاهیم خاصی هستند که با به یادآوردن نام آن ها معانی درذهن مصرف کنندگان تداعی می شود. همچنین ظرفیت و قابلیت یک...

بیستر بخوانید

B35 ::: عصب شناسی ورزشی

بسیاری از کشورها برای آماده سازی و تقویت ورزشکاران امروزه علاوه بر تقویت و فیزیک بدنی از فیدبک به مغز و بدن استفاده می کنند. برنامه نورواسپرت با تلفیق علوم...

بیستر بخوانید

B29 ::: تحلیل مغزی در سیاست

نوروپالیتیکز با استفاده از علوم اعصاب شناختی ، علوم سیاسی ، روان شناسی ، ژنتیک رفتاری ، پاتولوژی به بررسی ارتباط مغز و سیاست می پردازد. همچنین با اندازه گیری...

بیستر بخوانید