logo

مرکز سورنا

شرکت دانش بنیان تولیدی سورنا صنعت خاوران پس از سال ها تجربه در سال 83 شروع به کار کرد. این شرکت با بهره گیری از انواع متخصصین در حوزه های مختلف و با استفاده از دانش فنی بدست آمده به تولید و ثبت اختراع انواع دستگاه ها با گرایش عصب روانشناسانه گامی در جهت تعالی انسان و اقتصاد بردارد.

B9 ::: ارتباطات با بینش عصب شناسی

مغز هر فرد ، حتی پیش از تولد ، برای رشد و توسعه از پروسه هایی شبیه ” انتخاب طبیعی ” استفاده می کند. این بدان معناست که ذهن هر فرد ، بر اساس قوانین انتخاب داروین رشد و تکوین می یابد. به این ترتیب که ذهن هر فرد ساختاری (شبکه های ارتباطی میان عصب ها) می یابد که فرد را قادر می سازد با جهان سازگار شود و از عهده زندگی برآید. ژنتیک فرد ، زمینه را برای ایجاد برخی ارتباطات مهیا می سازد ، نظیر کارهایی مانند گرفتن اشیا که کودکان به طور غریزی انجام می دهند. ذکر این نکته ضروری است که الگوی ارتباطات عصبی در مغز ، قابل پیش بینی نیست. آن دسته از ارتباطات عصبی که بیشترین منفعت و کاربرد را در دنیای خارجی دارند ، قوی تر می شوند و ارتباطات ضعیف و غیر مفید، به مرور ضعیف شده و ناپدید می شوند. این نظریه و نظریات پیشرو دیگر، استفاده های اساسی و عمیقی در مطالعات انگیزشی دارند. این نظریات ما را به یک نتیجه گیری کلیدی می رسانند ؛ ذهن مصرف کنندگان تحت تاثیر فرهنگ و تنظیمات اجتماعی ، به شکلی منحصر به فرد توسعه می یابد و به طور مداوم بر اساس میزان درستی و منفعت نتایج دریافتی ، در حال تغییر و تکامل است