logo

مرکز سورنا

شرکت دانش بنیان تولیدی سورنا صنعت خاوران پس از سال ها تجربه در سال 83 شروع به کار کرد. این شرکت با بهره گیری از انواع متخصصین در حوزه های مختلف و با استفاده از دانش فنی بدست آمده به تولید و ثبت اختراع انواع دستگاه ها با گرایش عصب روانشناسانه گامی در جهت تعالی انسان و اقتصاد بردارد.

B3 ::: عصب شناسی جذب

نورو جذب گستره وسیعی از جذبها را شامل می شود به طور مثال زمانیکه می خواهید يك سرمايه گذار را جذب کنید یا در حال برقراری یک رابطه عاطفی هستید....

بیستر بخوانید