logo

مرکز سورنا

شرکت دانش بنیان تولیدی سورنا صنعت خاوران پس از سال ها تجربه در سال 83 شروع به کار کرد. این شرکت با بهره گیری از انواع متخصصین در حوزه های مختلف و با استفاده از دانش فنی بدست آمده به تولید و ثبت اختراع انواع دستگاه ها با گرایش عصب روانشناسانه گامی در جهت تعالی انسان و اقتصاد بردارد.

B28 ::: برنامه ریزی نورونی

گفتنی است در واقع نه تنها بعضی از اعمال ما ، بلکه تمام کارهایی را که انجام می دهیم و به اصطلاح آنها را “رفتار” می نامیم ، بر طبق یک برنامه ریزی قبلی انجام می شود . این برنامه ریزی گاهی کنترل شده و به اصطلاح خودآگاهانه است ؛ مانند رفتن به سفر و برخی اوقات برنامه ریزی ناخودآگاهانه در ما شکل گرفته است ، همچون ترس از شب. بنابراین مسئولیت برنامه ریزی در ما را به صورت ناخودآگاهانه ، ضمیر ناخودآگاه عهده دار است که در واقع مسئول رفتارهای ما است. ضمیر ناخودآگاه فعالیت قسمتی از مغز است و نظریه های گوناگونی در خصوص جایگاه آن در مغز بیان شده است. در هر صورت این ضمیر ناخودآگاه است که با دریافت اطلاعات و پیام ها از محیط و پردازش آنها رفتاری را برای حفظ و امنیت فرد پدید می آورد و در برنامه ریزی عصبی با ابزارهای خاصی که وجود دارد ، می آموزیم چگونه این رفتارها را تغییر دهیم. با تکنیک های برنامه ریزی عصبی می توانیم رفتارهای نامطلوب کنونی را تغییر دهیم و بر رفتارهای آینده ی خود تاثیر مثبتی بگذاریم. دانشمندان نقشه فعالیت سلول های مغزی را که در طی تأخیر بین حس و واکنش رخ می دهد نقشه برداری کرده اند و توانسته اند توضیح دهند که چگونه مغز از درک محیطی جهت هدایت عملکردها استفاده می کند، این دستاورد فهم جدیدی از مدارهای نورونی مسئول انتقال حس به حرکت ایجاد کرده است.