logo

مرکز سورنا

شرکت دانش بنیان تولیدی سورنا صنعت خاوران پس از سال ها تجربه در سال 83 شروع به کار کرد. این شرکت با بهره گیری از انواع متخصصین در حوزه های مختلف و با استفاده از دانش فنی بدست آمده به تولید و ثبت اختراع انواع دستگاه ها با گرایش عصب روانشناسانه گامی در جهت تعالی انسان و اقتصاد بردارد.

B20 ::: تحقیق و بررسی نورونی

دیدگاه نوین به موضوعات بر مبنای نگرش رفتاری به عملکرد هر انسان عاملی است که نیاز به بررسی دقیق واکنشهای مغزی دارد این رفتار ها می تواند نگرش های نوینی در عرصه اجتماعی ، فرهنگی ، هنری ، اقتصادی و سیاسی و… ایجاد نماید . تحقیق و بررسی نورونی می تواند ابزار بسیار کار آمدی در بهبود عملکرد فردی و اجتماعی باشد. این علم می تواند به شناخت کاملی از چرایی رفتارها در عرصه های فوق الذکر بپردازد. و راه حل های مناسب در دوره های زمانی و اجتماعات متمایز رافرآهم آورد.