logo

مرکز سورنا

شرکت دانش بنیان تولیدی سورنا صنعت خاوران پس از سال ها تجربه در سال 83 شروع به کار کرد. این شرکت با بهره گیری از انواع متخصصین در حوزه های مختلف و با استفاده از دانش فنی بدست آمده به تولید و ثبت اختراع انواع دستگاه ها با گرایش عصب روانشناسانه گامی در جهت تعالی انسان و اقتصاد بردارد.

کاربرد عصب شناسی در رهبری و مدیریت یا نورولیدرشیپ

Home || Upgrades based on brain feedback > ادارات  > office ::: آب و فاضلاب  > کاربرد عصب شناسی در رهبری و مدیریت یا نورولیدرشیپ

کاربرد عصب شناسی در رهبری و مدیریت یا نورولیدرشیپ

نورولیدرشیپ حوزه ای نوظهور در پژوهش های سازمانی است که تمرکز آن بر به کار بستن دستاوردهای علم عصب شناسی در مقوله هایی مثل توسعه رهبری و مدیریت، پژوهش درباره مدیران، تغییر و تحول در مدیریت، مشاوره، تربیت و آموزش افراد است.

هدف از جنبش نورولیدرشیپ، کمک به افراد و سازمان ها در برآوردن و پرورش ظرفیت های (مدیریتی) خود از طریق درک بهتر چگونگی عملکرد مغز در سطح سیستم، گروه و فرد است. چهار اصل اساسی نورولیدرشیپ عبارت است از:

  • تصمیم گیری و حل مسأله

  • تنظیم و تعدیل هیجانات در محل کار

  • مشارکت جمعی در سازمان

  • تسهیل روند تغییر و تحول

اگر بخواهیم رفتار کلی سازمان را متحول کنیم، تکلیف چیست؟ متأسفانه شواهد حاکی از آن است که تغییر و تحول در سازمان تنها در حد یک آرزوی دور از دسترس باقی مانده است. اما شاید نورولیدرشیپ این رویا را گامی به سوی تحقق پیش ببرد.

در طول 20سال گذشته، دانشمندان به شناختی دقیق و ژرف نسبت به سرشت انسان و تغییرات در رفتار و کردار او رسیده اند، آن هم به واسطه ترکیب علومی از جمله روانشناسی (مطالعه ذهن و رفتار بشر)، به همراه روش های تحلیل امواج مغزی مثل الکتروآنسفالوگرافی، تا کنون پرده از بسیاری از اسرار دنیای درون و نیز روابط و بده بستان های موجود میان رشته های عصبی مغز انسان برداشته اند. تحلیل رایانه ای این ارتباطات به پژوهشگران کمک کرده تا میان مغز (اندام فیزیکی) و ذهن (خودآگاه انسان که فکر می کند، احساس می کند، عمل می کند و مشاهده می کند) و نیز ناخودآگاه بشر ارتباط برقرار کنند.

مفاهیم ضمنی این یافته ها به ویژه برای رهبران سازمانی مفید خواهد بود، و به آن ها در شناخت دقیق خود و سازمان خود و نیز تسهیل روند دگرگون سازی در سازمان کمک به سزایی می کند. بخش تصمیم گیر مغز که از آن با عنوان مغز کهن یا مغز خزنده یاد می شود، مغزی مقاوم و سرسخت در برابر هرگونه تغییر است. این مغز با این روش و ماهیت خطرگریز خود میلیون ها سال به ما در حفظ بقایمان کمک کرده است. عادات انسان به صورت سنگواره ای در این مغز باستانی حک می شوند و همین دلیلی بر مقاومت در برابر تغییر است. با مغز باید به زبان خود او گفتگو کرد؛ نورولیدرشیپ نقشه راه راهبرانی است که می خواهند بر مغز و قلب کارکنان خود حکمروایی کنند و زمینه را برای تحول آفرینی مساعد کنند. باور کنید هیچ تغییری بدون همراهی مغز امکان پذیر نیست.